Červen zlomový měsíc pro včelstva i včelaře

V červnu jsou včelstva v plné síle. Plodiště je zakladeno na maximum a v ideálním případě máme první snůšku již vytočenou a včelstva plní medníky další snůškou, především z maliníku, lípy a medovicovou.

Pomůže inhalace úlového earosolu v léčení


V současném světě je člověk stále častěji vystaven obrovským stresům. Dostavuje se vyčerpání, klesá odolnost organismu vůči nemocem. Obracíme se k přírodě, která byla a doposud je nápomocná. Jednou z populárních a neustále se rozvíjejících léčebných metod je apiterapie. Jsou to včely a jejich dary, které pomáhají regenerovat naše tělo a duši. Mezi včelí produkty, které se již tradičné používají k léčení, patří med, propolis, mateří kašička, pyl, včelí vosk, včelí jed. Jejich užití je všestranné. Působí preventivně, podporují a stimulují organismus a funkci jeho imunitního systému. Nové se také uvádí vyzařování energie a její využití člověkem a v neposlední řadě inhalace úlového aerosolu.

Září - vhodné období pro poslední výměny matek

Září je na včelnicích ve znamení postupně klesající aktivity včelstev. Snůška je již nepravděpodobná a proto se zaměřujeme na kontrolu množství zásob a jejich doplnění. Září můžeme využít k výměně matek, které se během včelařské sezóny neosvědčily.

Voda v medu

Problematika vody v medu je ve včelařství celkem diskutované téma. Rád bych tyto materiály doplnil o zkušenost, která se může týkat především včelařů provozujících vícenástavkové včelařství jedná se o souvislost mezi hustotou medu a kvalitou obsednutí úlového prostoru včelami. Nejeden nástavkový včelař totiž zjišťuje, že tradiční poučka “vytáčet jen plně zavíčkované plásty” nemusí být zárukou získání bezpečně hustého medu.

Historie Adamcova rámku

Během minulých dvou staletí se k úlové otázce vyjádřilo mnoho předních českých včelařů a ještě dnes se o této otázce vedou dlouhé diskuze. Během té doby došlo k mnoha menším, ale i velkým úlovým reformám. V minulém čísle Včelařství jsme připomněli 150 let od narození Františka Adamce, velké osobnosti českého včelařství. Následující řádky objasňují souvislosti vzniku Adamcovy rámkové míry 39 x 24 cm.

Celý rok proti varroáze podzim, zima

Máme poznatky z terénu, z včelařské praxe, a ty nám říkají, že velké části včelařů a především začátečníkům je potřebné toto sdělit popřípadě dalším zopakovat. V následujících řádcích se budeme zabývat problematikou varroázy na podzim a ve větší části zimy. Hlavním úkolem ošetření proti varroáze v tomto období je minimalizovat počet roztočů v přezimovaném včelstvu.

Ohlédnutí za XXI. kongresem Apislavie

Co kongres v Almatě v Kazachstánu přinesl jako celek pro evropské, případně české včelařství. Musím konstatovat, že téměř nic. Účast sice byla vysoká, vždyť ze 17 zemí se plenárního zasedání zúčastnilo 15 členských států. To ale bylo hlavní a víceméně jediné pozitivum. Jinak se po celou dobu plenárního zasedání účastníci zabývali vnitřními záležitostmi této organizace a ne řešením problémů, které současné včelařství trápí.

Význam prostorného úlu pro tvorbu silných včelstev

Pohledy na význam úlů se u včelařů různí. Jsou tací, kteří úl přeceňují, je alfou a omegou jejich včelaření nejen ve výnosech včelstva. Jiná skupina včelařů se touto otázkou nezabývá a podceňuje ji. Tvrdí, že konstrukce a kvalita úlu výnos včelstva neovlivňuje. Úl medu nepotí. Je pro ně zásadní, že se jim v daném úlu dobře a jednoduše včelaří, mají technologii úlů zvládnutou. Kdo má vlastně pravdu? Taje asi někde uprostřed.

Mladí včelařící - budoucnost českého včelařství

Jedním z účelů Českého svazu včelařů, z.s., je (viz Stanovy, čl.4/b) působit na výchovu a zapojování mládeže do včelařské činnosti.“ Na to, jak se tento bod daří plnit, se můžeme podívat hned z několika hledisek.

Strana 1 z 6